fiktech logo

Onderhoudsvrij alternatief voor koeling zonder schadelijke koelmiddelen

De traploos instelbare Vortex buizen en spotkoelers zijn ideaal om in te zetten bij onder meer machinale bewerkingen en puntkoeling van onderdelen en industriële processen. Leverbaar met flexibele koelluchtverdeelset en een magneetvoet voor eenvoudige bevestiging.

Vortex Spotcooler 2                 Vortex overview

 

Instelling temperatuur / Koude lucht fractie

Het instellen van een Vortex buis is eenvoudig: Temperatuurvoeler in de koude luchtstroom houden en de gewenste temperatuur d.m.v. het regelventiel aan de warme luchtzijde instellen. De werking van de Vortex buis wordt beïnvloed door de aangelegde tegendruk aan de koude luchtzijde. Een tegendruk van 0,1 Bar(O), verandert het koelvermogen niet. Een tegendruk van 0,3 Bar(O) verlaagt de uitgaande temperatuur met ca. 2,8º C.

Vortex tabel

In de onderstaande tabel vindt u daling en stijging van de temperatuur aan koude en warme luchtzijde, evenals de bijbehorende luchtfracties (%-waarde in de tabel). Een en ander gerelateerd aan de temperatuur van de ingaande perslucht. De vortex buis is instelbaar met een nauwkeurigheid van +/- 1º C, bij gelijkblijvende ingangstemperatuur en persluchtdebiet.

Vortex Kaltluftanteilen

Toepassingen

Vortex Punktkuehler

Toebehoren

Ter completering van een systeem met AFECO Vortex Spotkoeling staat nu het volledige assortiment van Loc-Line® ter beschikking. Loc-Line® is marktleider en levert een compleet pakket blaasmonden & appendages (nippels, kogelafsluiters, verlengstukken e.d.), welke allen gekoppeld worden door modulaire slangdelen. De flexibele slang is stijf buigbaar en blijft in iedere positie staan. Hierdoor kan de koude luchtstroom exact worden gericht op het te koelen voorwerp. Naast luchttoevoer is het systeem ook bijzonder geschikt voor het verwijderen van rook en stof (blazen of zuigen), en kan als derde arm worden gebruikt.
 

Vortex AFECO Spotkoeler Locline 

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top