fiktech logo

Productieoptimalisatie & Ontstoffingstechniek

Fiktech levert maatwerk In-company cursussen die direct aansluiten op de kennisbehoefte binnen uw bedrijf. U bepaalt het onderwerp, de tijdsduur en de planning van de training. Deze aanpak draagt direct bij aan de rendementsverbeteringen van uw medewerkers en het bedrijf.

Trainen en ontwikkelen van het personeel heeft een dubbel voordeel. Aan de ene kant is het een effectieve manier om de benodigde vaardigheden in huis te halen, anderzijds bespaart u geld dat anders uitgegeven had moeten worden voor het werven van externe ondersteuning. Een andere belangrijke reden is dat u met training uw medewerkers stimuleert en motiveert.

Fiktech brengt verloren kennis over het voorkomen van stofontwikkeling en het oplossen van stofproblemen weer terug bij uw medewerkers.

Bij vrijwel alle productieprocessen komen stofdeeltjes of dampen vrij die schadelijk zijn voor onze werkomgeving. Het inademen van deze bijproducten is onwenselijk en daarnaast treedt vervuiling op van machines en werkplek wat leidt tot kwaliteitsverlies. De afgelopen jaren zijn bij vele bedrijven Engineering Afdelingen en Technische Diensten sterk ingekrompen. Hierdoor weet bijna niemand meer iets af van stofbeheersing en ontstoffingstechniek. Als er al onderhoud plaatsvindt, dan gebeurt dat veelal door externe bedrijven (Outsourcing). De resterende medewerkers hebben er vaak al méér dan een dagtaak aan om de bestaande productieprocessen in stand te houden. Doorvoering van verbeteringen en innovaties is - zonder hulp van buitenaf - een bijna onmogelijke opgave geworden.

Cursus opzet

Algemeen:

Stof is overal. Deze cursus levert praktische kennis op waarmee u (weer) inzicht krijgt in uw eigen stofafscheiders en filters. Bedrijfseigen stof- en dampproblemen worden eerst in kaart gebracht en hierop wordt uw cursus specifiek afgestemd. Kennis van de regelgeving in Europees verband is onontbeerlijk. Termen als ATEX (explosiegevaar), BGIA (filtratie-efficiency), NER (Nederlandse Emissie Richtlijnen) en MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) komen hierbij om de hoek kijken.  

Cursusdoelen:

• Brede technische basiskennis en inzicht in machines en het ontstaan van stofbronnen verkrijgen.

• De hedendaagse stand van de techniek leren kennen m.b.t. de mogelijkheden van ontstoffing.

• Inzicht verkrijgen in de Europese regelgeving t.a.v. milieu, ARBO en veiligheid (ATEX).

• Kennis opdoen van afzuigsystemen, stofafscheiders, herkennen van storingen, onderhoud & reparatie.

• Een afgewogen keuze kunnen maken van systemen en apparaten.

Werkwijze:

De cursus is interactief van opzet. In korte inleidingen behandelt de cursusleider de onderwerpen, waarna de deelnemers de toepassingen binnen hun eigen bedrijf bespreken. De cursus wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven.  

Voor wie?

Technici – engineers, onderhoudspersoneel/ technische dienst - die werken in een technisch bedrijf en regelmatig met stof, damp en/of gas in aanraking komen. De inhoud van de cursus wordt per bedrijf in overleg bepaald - bijvoorbeeld:

• Stofdeeltjes, aerosolen en dampen: aard, eigenschappen, ontstaan, gevaren.

• Wetgeving; MAC-waarde, emissie-eisen, ATEX – explosiegevaar.

• Voorkomen en genezen van vervuilingsbronnen.

• Stof- en gasdetectie en monitoring.

• Bescherming van schakelkasten tegen stof, damp, gas, condensatie met Vortex Koelsystemen.

• Ventilatietechniek, optimale wijze van afzuigen, leidingtechniek (materiaal, transportsnelheid).

• Principes van stofafscheiding en apparaten; van drop-out box via cycloon tot patroonfilter.

• Filtermedia; filterdoek, patroon, gesinterd materiaal, PTFE membraan.

• Selectie van filtertechniek/ stofafscheider.

• Kosten/ baten verhouding.  

Practicum:

Tijdens het practicum oefent u, onder deskundige begeleiding, de diverse onderdelen die u geleerd heeft. U leert onder andere diverse componenten te herkennen, monteren en af te stellen. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die u in uw eigen bedrijf tegenkomt. 

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top